Raath, A. (2021) “Ultramontanisme, Gallikalisme en Curialisme: Die invloed van Middeleeuse teorieë oor kerk en staat op die Monargomagies-Reformatoriese politieke denke”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 57(No 1&2), pp. 89-113. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/548 (Accessed: 26September2021).