Duvenhage, A. (2020) “Suid-Afrika in ’n smeltkroes van verandering: eietydse en toekomsperspektiewe”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(3&4), pp. 137-162. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/528 (Accessed: 22October2021).