Oosthuizen, I. and van der Walt, J. (2020) “Opvoedende onderwysessensies ter bevordering van die ‘beste belang(e) van die kind’”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(3&4), pp. 1-23. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/523 (Accessed: 22October2021).