Raath, A. . (2020) “Die konfigurasie van politieke enkapsulêre verhoudinge en publieke kompetensieperke in die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse aanknopingspunte vir die vroeë Reformatoriese politieke filosofie”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(1&2), pp. 51-80. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/517 (Accessed: 28September2021).