Raath, A. (2019) “De Pracktijk der Godzaligheid. Studies over "De pracktyke ofte offeninghe der godtzaligheydt" 1620 van Lewis Bayly: Resensie van die werk van W.J. op ’t Hof & F.W. Huisman”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(2), pp. 297-299. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/505 (Accessed: 6December2021).