Raath, A. (2019) “Middeleeuse staatsfilosofie, die geïndividualiseerde staat en Samuel Rutherford se bydrae tot die politieke wetenskap”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55(1&2), pp. 75-104. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/455 (Accessed: 16October2021).