van der Walt, B. J. (2018) “Op soek na ’n Reformatoriese identiteit: ’n Ondersoek van gereformeerde belydenisse, credo’s en akronieme”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(2), pp. 173-198. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/448 (Accessed: 23September2020).