van der Walt, B. J. (2019) “Christelike konfessies, getuienisse en credo’s: Aan watter lewensbeskoulik-filosofiese kriteria behoort nuwe formulerings te beantwoord?”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(3), pp. 65-87. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433 (Accessed: 24September2020).