Raath, A. (2019) “Nostalgiese kommunitarisme, die nuwe absolutisme en kantaantekeninge by die opkomende neo-Aristoteliese politieke filosofie”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(3), pp. 43-63. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/432 (Accessed: 6December2021).