Raath, A. (2017) “Nadere Reformasie, katkisasie en Abraham Faure se kategeseaantekeninge (1733)”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 53(2), pp. 201-222. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/423 (Accessed: 16October2021).