van der Walt, B. J. (2016) “Die godsdienstig-teologiese en filosofiese konteks van die negentiende-eeuse Réveil in Nederland”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(2), pp. 227-250. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/398 (Accessed: 11August2020).