“Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme: ’n Gesprek oor enkele aspekte van die meta-etiese historisme in die Afrikaanse politieke en regsliteratuur” (2016) Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(1), pp. 55-90. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391 (Accessed: 28November2021).