van der Walt, B. J. (2015) “Semi-mistieke spiritualiteit by Johannes Calvyn en by Abraham Kuyper: Die invloed daarvan tot vandag”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 51(3), pp. 99-124. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/380 (Accessed: 24September2020).