van der Walt, B. J. (2015) “Johan H. Bavinck in gesprek met Westerse en Oosterse mistiek ’n Boodskap vir vandag?”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 51(2), pp. 131-147. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/374 (Accessed: 11August2020).