Hunt, S. A. (2014) “Die Ses uit Sigar: Oor die karakterisering van die mans van die Samaritaanse vrou in die Johannesevangelie”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 50(3), pp. 97-110. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/349 (Accessed: 28November2021).