Olivier, H. and Olivier, E. (2013) “Tuisonderwys: ? Uitdagende alternatief vir hoofstroomonderwys in Suid-Afrika1”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(4), pp. 237-274. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/333 (Accessed: 28November2021).