van der Walt, B. J. (2013) “Sewe eeue neo-Thomistiese denke: ’n Uitdaging vir die wysgerige historiografie”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(4), pp. 187-206. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/331 (Accessed: 6December2021).