van der Walt, B. J. (2013) “Goddelike voorsienigheid in die denke van die ‘doctor angelicus’: Hoe om die verhouding God-mens Christelikfilosofies te verstaan”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(1-2), pp. 205-242. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/313 (Accessed: 6December2021).