Lategan, L. O. K. (2012) “Die identifisering van boustene vir die ontwerp van ? etiek vir ontmoeting”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 48(3-4), pp. 157-178. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/293 (Accessed: 24September2020).