van der Walt, B. J. (2012) “Die religieuse rigting van die denke van Thomas van Aquino (1224/5-1274) en die betekenis daarvan tot vandag”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 48(1-2), pp. 223-249. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/284 (Accessed: 19January2022).