van der Walt, B. J. (2012) “Die invloed van die Aristoteliesskolastieke filosofie op die Dordtse Leerreëls (1619): ? Christelik-filosofiese analise”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 48(1-2), pp. 91-110. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/279 (Accessed: 19January2022).