Kokt, D. and Lategan, L. O. K. (2011) “Die ontwerp van ? etiek vir dienslewering”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 47(3 - 4), pp. 271-291. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/273 (Accessed: 1October2020).