Verster, P. (2011) “? Christosentriese benadering deur die kerk tot die krisis wat deur armoede en vigs meegebring word”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 47(1), pp. 117-131. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/255 (Accessed: 11August2020).