Lategan, L. O. K. (2010) “Calvyn oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne vir die Etiek en Pastoraat?”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 00, pp. 55-74. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/244 (Accessed: 9August2020).