van der Walt, J. L., Potgieter, F. J. and Wolhuter, C. C. (2010) “Positiewe Dissipline in die Hande van die Opvoeder”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 0(1), pp. 145-168. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/237 (Accessed: 19January2022).