Lessing, A. C. and de Witt, M. W. (2010) “Karakterbou en Christelike Waardes vir die Bevordering van Gedissiplineerde Klaskamergedrag: ’n Kritiese Beskouing”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 0(1), pp. 21-37. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/231 (Accessed: 28September2021).