Verster, P. (2003) “Sending in Gebrokenheid: ’n Perspektief op Paulus”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 39(3 - 4), pp. 161-173. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/20 (Accessed: 19January2022).