van der Walt, B. J. (2009) “Die Dood en Daarna ’n Verkenning van Enkele Standpunte binne die Teologiese en Filosofiese Reformatoriese Denke”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 45(1 - 2), pp. 251-285. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/173 (Accessed: 19January2022).