van der Walt, J. L., Wolhuter, C. C. and Potgieter, F. J. (2009) “Sosiale Kapitaalskepping deur Middel van die Suid-Afrikaanse Beleid oor Godsdiens in die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 45(1 - 2), pp. 213-229. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/171 (Accessed: 19January2022).