van der Walt, J. L. (2003) “Hoe Ons Sin Maak van die Opvoedingswerklikheid”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 39(3 - 4), pp. 87-106. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/16 (Accessed: 19January2022).