Verster, P. (2007) “Tussen Modernisme, Postmodernisme en Nuwe Realisme: ’n Uitweg vir die Christelike Teologie?”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 43(1 - 2), pp. 125-136. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/121 (Accessed: 19January2022).