Diedericks, MC, and MC Diedericks. 2024. “Verdieping Van Die Begrip ’tradisie’ in Christelike Onderwys Vanuit HG Stoker Se Insigte”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 59 (3&4):165 -85. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/982.