Zuiddam, Benno. 2024. “Godfather of Godvrezend Bisschop? De Ethiek Van Ambrosius in Het Spanningsveld Van Schriftgezag En Pragmatisme”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 59 (3&4):93 - 121. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/978.