Raath, Andries. 2024. “Tussen Revolusionisme En Pasifisme: Die Ontplooiing Van Reformatoriese Verset in Die Sestiende Eeuse Protestantisme”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 59 (3&4):71 - 92. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/976.