Mentz, P. J., and J. L. van der Walt. 2006. “Van Bestuur Na Leiding: Imperatief Vir Ordelike Onderwys in ’n Veranderende Suid-Afrikaanse Onderwyslandskap”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 42 (4):151-70. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/86.