Verster, Pieter. 2023. “Godsgeloof in Die Moderne Wêreld: ’n Reaksie Op Du Toit, Dawkins En Hul Medestanders”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 58 (3&4):1 - 24. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/782.