van der Walt, J. L., and J. de Klerk. 2006. “Die Effektiwiteit Van Die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte Vir Verbetering?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 42 (1 - 2):175-93. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/69.