Rens, J. A., J. L. van der Walt, and N. J. Vreken. 2005. “Waarde-Opvoeding in Skole: Kan Dit? Moet Dit?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 41 (3 - 4):215-29. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/59.