Verster, P. 2005. “Jesus Die Here: ’n Apologetiese Beskouing Van Die Uniekheid Van Jesus Christus in Vergelyking Met Godsdiensfigure”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 41 (3 - 4):119-38. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/55.