Raath, Andries. 2021. “Ultramontanisme, Gallikalisme En Curialisme: Die Invloed Van Middeleeuse Teorieë Oor Kerk En Staat Op Die Monargomagies-Reformatoriese Politieke Denke”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 57 (No 1&2):89-113. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/548.