Raath, Andries. 2021. “Die Vindiciae Contra Tyrannos En Die Middeleeuse Politieke Filosofie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 57 (No 1&2):19-40. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/544.