Raath, Andries. 2020. “Historistiese Politologie of Universele Beginsels Van Die Staatsfilosofie?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 56 (3&4):190-219. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/530.