Duvenhage, Andre. 2020. “Suid-Afrika in ’n Smeltkroes Van Verandering: Eietydse En Toekomsperspektiewe”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 56 (3&4):137-62. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/528.