Oosthuizen, IJ, and JL van der Walt. 2020. “Opvoedende Onderwysessensies Ter Bevordering Van Die ‘beste belang(e) Van Die kind’”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 56 (3&4):1-23. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/523.