Raath, Andries. 2020. “Die Konfigurasie Van Politieke Enkapsulêre Verhoudinge En Publieke Kompetensieperke in Die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse Aanknopingspunte Vir Die Vroeë Reformatoriese Politieke Filosofie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 56 (1&2):51-80. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/517.