Raath, Andries. 2019. “Die Reformatoriese Herinterpretasie Van Die Ephorale Ampsidee As Sinkretiese Konstitusionele Instelling in Die Antieke Spartaanse Politieke Lewe”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 55 (4):145-83. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/478.