Raath, Andries, and Larisse Prinsen. 2019. “Gadamer, ‘inheemse gemeenskappe’ En Historistiese Tekste”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 54 (4):139-65. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/436.