van der Walt, Bennie J. 2019. “Christelike Konfessies, Getuienisse En credo’s: Aan Watter Lewensbeskoulik-Filosofiese Kriteria Behoort Nuwe Formulerings Te Beantwoord?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 54 (3):65-87. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433.