Raath, Andries. 2017. “Wysgerige Kanttekeninge by H.J. Van Eikema Hommes Se Regsbeginsel-Teorie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 53 (1):59-90. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/418.