van der Walt, Bennie J. 2016. “Die Godsdienstig-Teologiese En Filosofiese Konteks Van Die Negentiende-Eeuse Réveil in Nederland”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 52 (2):227-50. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/398.